dreamstime_m_937415De vereniging heeft tot doel de beoefening van golf als sport, spel, bezigheid, therapie of hobby aan te moedigen en te promoten, zowel recreatief als competitief.

Dit doet zij inzonderheid door haar leden te helpen op alle mogelijke gebieden en dit zowel op technisch, materieel, administratief, mentaal, fysiek, sportief, cultureel, sociaal, intellectueel, informatief als op elk ander vlak.

Ook startende, beginnende en meer ervaren beoefenaars en/of personen van 50 jaar of ouder, al dan niet met leeftijdsgerelateerde en/of andere beperkingen of aandoeningen zal de vereniging kunnen bijstaan.  Dit doet zij met inbegrip van eventuele medewerking van leraars, monitors en trainers en het ter beschikking stellen van uitrustingen, alsook het organiseren van tornooien, sport- en andere demonstraties, lezingen, vergaderingen, infodagen en dergelijke.

De vereniging kan alle mogelijke vormen van opleiding steunen en organiseren die het doel kunnen helpen verwezenlijken.

De vereniging ontzegt zich elke inmenging in politieke, filosofische of godsdienstige aangelegenheden.

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.  In die zin kan zij ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel zover de opbrengst hiervan wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.